uk Ukrainian
ru Russianuk Ukrainian
Харків

Графік роботи 
та графік доставки

Замовити воду

Харків                                                                                                                                                                                                          05.09.2020

 м. Харків ФОП Ісмайлов Самір Іванович, іменований надалі Постачальник, що діє на підставі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців № 2 474 000 0000 006610  та є платником єдиного податку другої групи, публікує даний Договір-оферти і, керуючись ст. 633 Цивільного кодексу України , пропонує необмеженому колу фізичних осіб ( в подальшому Покупцям ) укласти публічний договір-оферту на умовах, наведених нижче: 

1. Преамбула

 1.1. Даний договір-оферта (надалі Договір) є публічним договором відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України, а його укладення відбувається шляхом акцепту оферти від- повідно до ст. 641-646 Цивільного кодексу України. 

1.2. Для цілей даного Договору, акцептом Оферти вважати наступні дії: здійснення Замовлення покупцем; отримання доставки Товару Покупцем; оплата Покупцем Товару та послуг у розмірі та шляхом , визначеними чинними цінами та умовами оплати на офіційному Інтернет-сайті Постачальника akvamall.com.ua (далі Інтернет-сайті) , а також умовами даного Договору; усне (в тому числі засобами телефонного зв’язку) або письмове (в тому числі засобами електронної пошти) повідомлення Постачальника про прийняття умов Оферти; інші дії відповідно до умов чинного законодавства. 

1.3. Термін та поняття: У цій оферті , якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни вживаються у такому значенні : • «Товар» - питна вода (надалі Вода) у ємності 18,9 літрів (надалі іменованої Бутель) та супровідні предмети; • «Постачальник» - компанія, що реалізує Товар; • «Покупець» - фізична особа, що уклала з Постачальником Договір на умовах, викладених нижче; • «Замовлення» - вибір окремих позицій з переліку товарів, зазначених Покупцем при замовленні і проведення оплати шляхом , визначеним на офіційному Інтернет-сайті Постачальника; • «Застава» - сума, що вноситься Покупцем в якості гарантії виконання зобов’язання щодо повернення зворотної тари та повертається Постачальником Покупцю після повернення зворотної тари.

2. Предмет договору

2.1. Постачальник поставляє, а Покупець приймає та здійснює оплату за Товар у розмірі та шляхом, визначеними чинними цінами та умовами оплати, вказаними на офіційному Інтернет-сайті. 

2.2. Замовлення на поставку здійснюється шляхом оформлення заявки в телефонному режимі або за допомогою он-лайн сервісів із зазначенням найменування, кількості, асортименту, адреси та строків поставки. 

2.3. Покупець купує Воду і використовує Бутилі за їх цільовим призначенням тільки для особистих цілей. 

3. Якість води

3.1. Якість води повинна відповідати ТУ У 24209489.001-99, які зазначені «Висновком державної санітарно-епідеміологічної експертизи». 

4. Ціна та порядок розрахунків 

4.1. Застава за зворотну тару – Бутель, а також ціна доставленої Води в гривнях визначається ціною, вказаною на офіційному Інтернет-сайті Постачальника на момент здійснення Замовлення Покупцем.

 4.2. Застава та ціна Товару можуть бути змінені Постачальником у зв’язку зі збільшенням виробничої собівартості, (збільшенням заробітної плати, цін на паливно-мастильні матеріали, електроенергію, зростання орендної плати приміщень, введенням в дію нових нормативно-правових актів), тощо. 

4.3. У разі зміни ціни Постачальник зобов’язаний повідомити про нову ціну Покупця під час Замовлення на поставку.

 4.4. Оплата за Воду проводиться в готівковій формі по факту отримання Товару, або в безготівковій формі (за додатковою домовленістю). Можливі і інші варіанти оплати відповідно до законодавства. На весь отриманий Товар та на внесену суму Застави за зворотну тару Покупець за бажанням може отримати квитанцію.

 4.5. У разі неповернення чи пошкодження зворотної тари (Бутлів) сума Застави зараховується в рахунок погашення боргу за зворотну тару (Бутель) Постачальнику, а в разі відсутності суми Застави Покупець компенсує кожен втрачений або пошкоджений Бутель згідно з цінами на офіційному Інтернет-сайті Постачальника. 

4.6. У разі прострочення оплати Товару Постачальник має право зупинити постачання товару до повної оплати всього раніше переданого товару. 

4.7. У разі непрацюючого ліфту або ж у разі необхідності підйому Товару вище 5-го поверху, Покупець має сплатити представнику Постачальника по 10 гривень за підйом на кожен поверх. А також, Постачальник залишає за собою право відмовити Покупцеві в підйомі Товару вище 5-го поверху, без пояснення причин. Якісні характеристики Води підтверджуються Сертифікатом відповідності, який надається Постачальником Покупцю

5. Тара та упаковка

 5.1. Бутлі є зворотною тарою 

5.2. Бутлі є власністю Постачальника та передаються Покупцю у тимчасове користування. 

5.3. Бутлі підлягають поверненню пропорційно кількості бутлів, доставлених Постачальником Покупцю, по мірі їх звільнення від Води. Повернення бутлів Постачальнику відбувається під час доставки наступної партії Води.

 5.4. При укладенні цього Договору в якості гарантії виконання зобов’язання щодо повернення зворотної тари Покупець вносить Заставу, визначену на підставі чинних цін на офіційному Інтернет-сайті Постачальника.

 5.5. Застава оплачується Покупцем за кожний Бутель, який знаходиться у нього в тимчасовому користуванні. 

5.6. Передача зворотної тари третім особам не допускається. 

5.7. Зворотна тара повинна бути повернена Постачальнику в належному товарному вигляді, придатному для подальшого використання, з урахуванням її нормального зносу та з етикеткою торгової марки «Лазурная», «Джерело Святогірья».

 5.8. У випадку пошкодження зворотної тари чи використання її Покупцем не за цільовим призначенням  Постачальник має право відшкодувати її вартість із заставної вартості, сплаченої Покупцем.

 5.9. Заставна вартість повертається Покупцю у сумі, яку Покупець попередньо сплатив Постачальнику в якості Застави, за умови повернення Постачальнику зворотної тари в належному стані, придатному для подальшого її використання, та з етикеткою торгової марки «Лазурная», «Джерело Святогірья».

5.10. Заставна вартість може бути повернена у національній валюті України – гривнях, або шляхом замовлення Покупцем на розмір заставної вартості Товару, який є у наявності Постачальника. 

5.11. Якщо при першому замовленні Покупець надав Бутель/Бутлі на обмін іншої торгової марки, тоді Застава за Бутель/Бутлі не стягується пропорційно кількості наданих Бутлів, тому і не повертається.

6. Права та обов’язки сторін

6.1. Права та обов’язки Постачальника: 

6.1.1. Протягом дії даного Договору надавати Покупцю Товар зазначений в п. 2.1. у строки, зазначені в Замовленні.

 6.1.2. Постачальник має право не повертати заставну вартість Бутилів у випадках, передбачених цим Договором.

 6.1.3. Постачальник не несе відповідальності за випадкове пошкодження будь-якого майна Покупця, пов”язане з пошкодженням Товару (протікання бутеля тощо) з моменту фактичної передачі Товару Покупцю від представника Постачальника; 

6.1.4. Постачальник має право в односторонньому порядку вносити зміни до діючого договору. Інформацію про такі зміни Постачальник оприлюднює на своєму офіційному сайті  lazurnaya.com.ua.

 6.2. Постачальник в односторонньому порядку без пояснення причин має право припинити доставки Покупцю: 

6.2.1. У разі порушення пункту 5.7 цього договору. 

6.2.2. У разі неприпустимої форми спілкування з представниками Постачальника. 

6.2.3. В зв’язку з особливими труднощами логістики (незручне розташування клієнта, складний під’їзд, труднощі при вивантаженні товару і т.п).

 6.2.4. Якщо в момент доставки Товару за адресою Покупця, Покупець систематично відмовляється від прийому або оплати за Товар.

 6.3. Права та обов’язки Покупця: 

6.3.1. Приймати і своєчасно оплачувати Товар, що поставляється за цим договором.

 6.3.2. Вживати Воду до закінчення терміну придатності, зазначеного на Бутлях. 

6.3.3. Не використовувати Бутилі не за призначенням, а також не наповнювати передані йому Бутилі будь-якою рідиною, що не є продуктом Постачальника, дотримуючись п.2.3. цього Договору.

7. Відповідальність сторін

 7.1.За порушення умов даного Договору винна сторона відшкодовує спричинені цим збитки, у тому числі не отриманий прибуток, у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

 7.2. За прострочення сплати за доставлену Воду, Покупець сплачує на користь Постачальника неустойку (пеню) у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України , що діє на момент оплати, від несплаченої суми за кожний день прострочення.

7.3. У разі втрати Бутлів, або якщо Покупець протягом 45 (сорока п’яти) календарних днів не замовляє Товар, Постачальник має право не повернути заставу за користування Бутлями. 

8. Порядок вирішення суперечок

 8.1. Усі спори чи розбіжності, що виникли між Сторонами за даним Договором чи в зв’язку з ним, Сторони повинні прагнути вирішувати їх за допомогою переговорів.

 8.2. Спори, з яких не було досягнуто згоди, розв’язуються у відповідності до законодавства України в Господарському суді. Сторони визначають, що всі ймовірні претензії за даним Договором повинні бути розглянуті сторонами у встановлені законодавством терміни.

9. Термін дії і розірвання договору

 9.1. Цей Договір оферти набуває чинності з моменту доставки (отримання) першого замовлення та оплати Покупцем Товару. Покупець автоматично погоджується з умовами даного Договору, який діє безстроково за умови повного виконання зобов’язань Сторонами згідно даного Договору, за винятком випадків його дострокового розірвання. 

9.2. Постачальник вправі розірвати договір в однобічному порядку , якщо Покупець, не виконує своїх зобов’язань, пов’язаних з оплатою послуг Постачальника чи вимоги даного Договору. 

9.3. Договір може бути змінений з причин, передбачених законодавством України, про що Сторонами складається та підписується відповідний документ.

 9.4. Жодна із сторін не має права передавати свої права та обов’язки за даним Договором третій стороні без письмової згоди другої сторони.

 9.5. У випадку припинення дії даного Договору, Сторони зобов’язуються зробити взаєморозрахунки протягом 5 (п’яти) днів з дати закінчення Договору чи дострокового його розірвання. Розірвання договору не звільняє Сторони від відповідальності за ним до повного проведення ними (Сторонами) взаєморозрахунків і погашення заборгованостей.

10. Інші умови

10.1. Після укладання цього Договору всі попередні переговори, попередні оголошення і протоколи про наміри, що стосуються питань урегульованих даним Договором, у відповідній частині втрачають юридичну силу. 

10.2. Правовідносини Сторін за даним Договором регулюються Законом України «Про захист прав споживачів» та іншим чинним законодавством України. 

10.3. Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» №2297-VI від 01.06.2010 р. Покупець дає згоду та дозвіл на обробку, збір, реєстрацію, накопичення, безстрокове зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, знищення, знеособлення персональних даних з первинних джерел (у т.ч. паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер), відомостей отриманих від Покупця будь-яким способом з метою належного виконання вимог діючого законодавства України , захисту інтересів та прав сторін, забезпечення цивільно-правових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку та звітності; з метою високоякісного надання послуг з доставки води та інших супутніх товарів і послуг, інформування про зміну цін, появу нових товарів чи послуг, акцій чи спеціальних пропозицій , для персоналізації надання знижок та інших переваг; для здійснення аналізу періодичності користування послугами і товарами Постачальника. Без отримання додаткової письмової згоди Покупець надає право знищувати персональні дані та обмежувати доступ до них, передавати свої персональні дані третім особам. Підтвердженням надання згоди та дозволу на використання персональних даних є підпис Покупця в даному Договорі. 

11. Адреси, реквізити продавця:

 ФО-П Ісмайлов С.І., Адреса листування: 64321 Харківська обл,, Ізюмський р-н., с. Козютівка, вул. Садова 63 ІПН № 3139113902. Свідоцтво платника єдиного податку: серія ААБ №820820  від 24.12.2014р. _________________________ Ісмайлов С.І.

#будуємоздушею by GloryANT
crossmenu